kép

Keresés:

Tűztündértánc

A. Túri Zsuzsa

80 oldal, kartonált 980 Ft

  A költő – mégha művelt is – nem föltétlenül a verseiben akar okos lenni. Azokban érzelmeinek, indulatainak enged szabad folyást elsősorban. Nem valamiféle természetfölötti lény, nem próféta, még csak nem is néptribunus   - épp olyan esendő ember, mint az őt körülvevő köznapi figurák, csak éppen az átlagosnál érzékenyebb idegrendszerrel megáldva (vagy megverve), amely antennaként működik: felfogja belső kozmoszunk jeleit, rejtett üzeneteit   – és szavakba önti azokat. Nem mindegy persze, hogy milyen szavakba. Egy olasz pályatársam azt fejtegette egy konferencián, hogy a költő a leghasználatosabb eszközt, a szót használja, melynél kevés van, mit jobban elkoptattak, mellyel jobban visszaéltek volna a mindennapi életben. A. Túri Zsuzsa nem törekszik szokatlan, kreált kifejezésekkel, erőltetett stílusforradalommal hökkenteni, feltűnést kelteni. Egyszerűen csak színt vall. Őszintén, keresetlen egyszerűséggel. S ettől a póztalan, magától értetődő kitárulkozástól a leghasználatosabb szavak is új csillogást kapnak verseiben. Persze, azért megmutatja itt-ott, hogy nyelvi, formai bravúrokra is képes, csak hát nem ez az elsődleges célja. A mesterség fölényes birtoklása sosem teszi őt mesterkéltté, mindig magával ragadó a természetessége. Nem ismerem személyesen, de már előző kötetével besorolt legkedvesebb kortárs költőim közé. Új verseskönyve is oázis a költészetet megcsúfoló, cinikus hókuszpókuszok sivatagában, amelyekkel tele van a legtöbb irodalmi orgánum manapság. A. Túri Zsuzsa versei nem mérgezik a lelket, hanem erősítik annak immunrendszerét. Ezért ezt a könyvét is a legelérhetőbb polcomra teszem, hogy kéznél legyen mindig, amikor ember akarok maradni ebben a dehumanizálódó világban.    (Baranyi Ferenc)

Fabula pláza
Sesperces novellák

152 oldal, kartonált 1800 Ft

  Hogy mi az a Fabula pláza? Tabula rasa, történetek tiszta lapra írva. Tisztára, jó alaposan begroteszkítve a fehér felületet. Ha úgy tetszik, kitalált mesék, társadalomkritikák, mulatságos vagy éppen keserédes, olykor olvasó képébe belepancsoló novellák. Egy elképzelt világ, egyedi szereplőkkel. Egy fokhagymaprés, aki beleszeret egy gulyáskrémbe, egy végrendeletet író műfogsor, kavicsokkal valóságshowt összerittyentő öregasszonyok, és még sorolhatnám. Plázáról van szó, hiszen a modern kor vívmánya, úgy is mondhatnánk, egy tárház, tele esettanulmánnyal, ami hazavihető és megszerethető, utálható és szelektívbe dobható, sokkoltató és elajándékozható, vagy ha rendeltetés szerinti használatban tönkremegy, visszaváltható. A könyv mondanivalója, hogy tudnunk kell nevetni, felülemelkedni a groteszk élethelyzeteken, ezért mindenkinek ajánlott az elolvasása, aki pár percre ki szeretne zökkenni a mindennapok egysíkúságából .

Kapitalizmus előtt - alatt - után
Történelemfilozófiai világpanoráma

Budai-Sántha János

496 oldal, kartonált 7000 Ft

    A filozófus (és építészmérnök) szerző két évtizedes kutatást kö­vető nagy ívű tanulmányában a társadalom belső összefüggéseit, változásait, s azok kiváltó okait elemzi. Behatóan vizsgálja a mai korban is ható történelemfilozófi­ai törvényszerűségeket, amelyek csakis és kizárólag a történelmi tények és tapasztalatok filozófiai általánosítása útján ragadhatóak meg. A történelmi előzmények nyomán, a korábbi társadalmak kialakulásának, létének, majd megszűnésének példája az általá­nosítás több szintjén bizonyítja, hogy a mai társadalom elmúlása is elkerülhetetlen. De tovább is lép a múlt és a jelen elemzésén: bemu­tatja az eljövendő  új társadalom lehetséges tulajdoni formáját és elemzi első történelmi próbálko­zásait (sikertelen szovjet és sike­res kínai).

Csináljanak végre valamit...
hogy érezzék, a szabaság az ő ügyük

328 oldal, kartonált 3000 Ft

 A Liberális Körben elhangzott beszélgetések szerkesztett változata. A beszélgetések résztvevői: Iványi Gábor, Ferenczi Krisztina, Tóta W. Árpád, Csillag Adám, Magyar Péter, Rédei Éva, Pogátsa Zoltán, Fodor Gábor, Heller Ágnes, Lendvai lldikó, Kálmán László, Móra Veronika, Ritók Nóra, Mendrei László, Vágó István, Rényi András, Miklósi László, Toronyi Zsuzsanna, Kész Zoltán és Krug Emilia. Radnóti Sándor előszavával.

A becsület nem szégyen

Királyhegyi Pál

328 oldal, kartonált 3490 Ft

Anatevka után

oldal, kartonált Ft