kép

Keresés:

A K. u. K. Könyv- és lapkiadó egyszerűsített adatvédelmi tájékoztatója

 

A K. u. K. Könyv- és Lapkiadó  (a továbbiakban: K. u. K.) az alábbi személyes adatokat kezeli a kukkiado weboldalon, valamint a K. u. K. hírleveleiben és egyéb címre küldendő  kiadványaiban:

-      név , e-mail cím: lakcím, telefonszám.
 

A fenti adatok kezelésével kapcsolatos az európai általános adatvédelmi rendelet (2016/679 EU rendelet) szerinti az alábbi szabályok szerint járunk el:

1.   Adatkezelő és képviselője kiléte és elérhetőségei:

K. u. K. Könyv- és Lapkiadó Kft

Köves Julianna és Köves József ügyvezetők  e-mail cím: kjuli@kukkiado.hu; kjozsef@kukkiado.hu  telefonszám: 06309424118 illetve 9618236. A kiadó telefonszáma: 3591634
A személyes adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy könyveinkről, rendezvényeinkről weboldalunkon hírt adjunk, azokról hírlevelet, tájékoztatást küldjünk.

2.   Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájáruláson alapul.

3.   A személyes adatok tárolásának időtartama: 5 év

A személyes adatokat a K.u.K. az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

4.   Adattovábbítás külföldre:

Nem történik adattovábbítás külföldre.

5.   Az adatkezeléssel érintett személyek jogai:

Az érintett kérelmezheti:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy korlátozását, illetve tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

6.   Adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásához való jog:

Az érintett személynek joga van jelen adatkezelési hozzájárulást bármikor visszavonni. Ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezeléssel érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságtól (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

.