Budai-Sántha János

Budai-Sántha János

 Részlet egy korábbi önéletrajzból:    Megéltem egy avitt, fe­udál-kapitalista rezsimet, majd azt követő kontraszelektált, autoritárius, hamis-szocialista érát, és élem a mai ember és természetellenes, pénz ural­ta világkorszakot. Mindezek után egy humánusabb társadalom kibontako­zását várom, amelyben minden em­ber alakíthatja természeti és társa­dalmi körülményeit. Ehhez azonban tulajdonra van szükség, hiszen csak a tulajdon tesz szabaddá, csak ez biz­tosítja a döntésekben való alkotó rész­vételt, csak ennek alapján érhető el a termelési eredmények élvezetének igazságos elosztása is. Csak egy olyan társadalom, ahol mindenki tulajdonos és dolgozó is egyben, vagyis a való­di közösségi tulajdon teszi az embert igazán emberré, kiemelve az állati ön­zésből, együttműködő, alkotó közössé­get nyújtva az antihumánus konkuren­ciaharc és kizsákmányolás helyett. Ez a jövő, akár megérem, akár nem…” Nem érte meg, nem sokkal könyve megjelenése után  elhunyt.

Vélemények
Vélemények
Webáruház készítés
borgun_hu