kép

Keresés:


Első félévi terveink még nem véglegesek. De néhányat már előrejelezhetünk.

Elképzeléseink szerint még tavasszal megjelentetjük KutyaTár sorozatunk új kötetét, amelyben a XX. század első felében élt klaszikusok  kutya tárgyú elbeszéléseiből válogattunk egy csokorra valót. A könyv érdekessége, hogy több, korábban kötetben meg nem jelent novella (pl.   Hunyady Sándortól) is szerepel benne. Az írásokat az köti egybe, hogy mindegyiknek főszereplője – vagy mellékszereplőként központi témája – a kutya.   Olyan írók munkái vannak a kötetben, mint   Gulácsy Irén , Kosztolányi Dezső, Szerb Antal, Hunyady Sándor , Gárdonyi Géza, Karinthy Frigyes,  Babits Mihály Harsányi Zsolt , Móra Ferenc , Móricz Zsigmond, Kóbor Tamás , Csáth Géza, Herczeg Ferenc, Nagy Lajos.

 A rendkívül népszerű Nemere István Velünk Vágtat a halál című terjedelmes regénye az akciófilmek izgalmával tárja az olvasó elé a Jó és a Gonosz harcát, a világ számos helyszínén. Főszereplői a világ leggazdagabb emberei, bár csak maroknyian vannak, már uralják a kontinenseket. Egy nemes cél érdekében szövetkeztek, erre fordítják a naponta megszerzett százmilliókat, milliárdokat. z olvasó minden lapon mennybe megy és lerántják a pokol mélységeibe. Dicstelen pusztulások, szörnyű halálok, fényes győzelmek és rokonszenves főszereplők…
Királyhegyi Pál rajongói sem maradnak olvasmány nélkül. Most néhány füzetes
(más szóval: ponyva) kisregénye -  helyenként rejtőjenős beütésekkel és valódi Királyhegyi-humorral bűvölheti el az olvasót.. Aki szereti Királyhegyit, a „gengsztereit” is kedvelni fogja.
Kiadónk mindig törekedett a sokféle igény kielégítésére, miden évben megjelentettünk néhány komolyabb, tudományos történelmi munkát, legutóbb Pelle János tanulmánykötetét.
 Az idén áprilisban  jelentős filozófiatörténeti munka megjelentetésére készülünk:
Budai-Sánta János Kapitalizmus előtt- alatt – után című történelemfilozófiai világpanorámája több évtizedes kutatómunka eredményea társadalomnak, belső összefüggéseinek, történelmi változásainak, fejlődésének, azok kiváltó okainak bemutatása,  elemezve a mai társadalomra is ható állapot- és mozgástörvények újszerű elemzése.

Hamarosan megjelenik:

No documents found